Vattenskada

November 20, 2011

Rivning, avfuktning samt återställning efter sönderfrysning