Byggnation av brygga

November 20, 2011

Formning och gjutning av bryggfundament